نرم افزار مدیریت مرکز داده

نرم افزار مدیریت مرکز داده یکی از بهترین راهکارها برای مدیریت مراکز داده، استفاده از نرم‌افزارهای مدیریتی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون دسترسی فیزیکی به تجهیزات مراکز داده، آن‌ها را کنترل کنید و درصورت نیاز به تعمیر یا ایجاد تغییرات در قطعات و تجهیزات مرکز داده، این نرم‌افزارها شما را […]

Table of contents of this article

نرم افزار مدیریت مرکز داده

یکی از بهترین راهکارها برای مدیریت مراکز داده، استفاده از نرم‌افزارهای مدیریتی است که به شما این امکان را می‌دهد تا بدون دسترسی فیزیکی به تجهیزات مراکز داده، آن‌ها را کنترل کنید و درصورت نیاز به تعمیر یا ایجاد تغییرات در قطعات و تجهیزات مرکز داده، این نرم‌افزارها شما را زودتر مطلع می‌کنند. مدیریت منابع می‌تواند شامل مدیریت زیرساخت‌های فیزیکی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز داده، رسیدگی به تجهیزات، مدیریت دسترسی‌ها و ارتباطات با پرسنل باشد. امروزه با پیشرفت علم راهکارهای جدیدی برای مدیریت مرکز داده ارائه می‌شوند که جایگزین روش‌های سنتی شده‌اند. نرم‌افزار مدیریت مراکز داده یا به‌اصطلاح DCIM (Data Center Infrastructure Management) یکی از ابزارهای نظارتی مرکز داده است که به کمک علم روز تکنولوژی زمینه مدیریت مراکز داده را به بهترین نحو فراهم کرده است. نرم افزار مدیریت زیرساخت مرکز داده در واقع مدیریت فناوری اطلاعات و زیرساخت‌های مرکز داده است که اغلب از طریق نظارت مستمر بر عملکرد تک‌تک تجهیزات، امکانات و قطعات مراکز داده انجام می‌شود. مدیر یا مهندس ناظر می‌تواند از راه دور بر شاخصه‌های مختلف مرکز داده نظارت کند و با اندازه‌گیری عملکرد، خرابی‌ها را شناسایی کرده و درصورت نیاز اقدامات اصلاحی را بدون اینکه به مرکز داده دسترسی داشته باشد، انجام دهد. نرم افزار مدیریت داده مزایایی ازجمله بهبود عملکرد دیتاسنتر و بهینه سازی انرژی و منابع دارد. قرار دارد و اغلب از طریق نظارت مستمر بر عملکرد مرکز داده برای بهینه‌سازی استفاده از انرژی، منابع به دست می‌آید.

 

Was this article useful to you?


0 Feedbacks

Users comments


Abgineh Pardaz Shargh